Обществените градини са пространства в градска среда, които предоставят различни ползи:

  • Изграждане на общност и социална ангажираност
  • Подобрено качество на въздуха и по-ниски температури в градските райони
  • Управление на дъждовни води и контрол на ерозията
  • Облагородяване на градската среда

Градските градини могат да приемат много форми, включително обществени градини, обществени зеленчукови градини, мини-паркове и покривни градини. Тези пространства не само осигуряват ползи за околната среда, но също така създават оживени и привлекателни места за събиране на хора, свързване и насърчаване на чувство за общност.“

Как Велида е полезна на общините?

Ефикасност: Велида помага на общините да автоматизират процесите, намалявайки бумащината и повишавайки ефективността.
Подобряване на комуникацията: Решенията на Велида могат да помогнат на общините да комуникират по-ефективно с гражданите, като улеснят достъпа до информация и услуги.
Спестяване на ресурси и време: Чрез автоматизиране на процесите и намаляване на бумащината, услугите на Велида могат да помогнат на общините да спестят пари и ресурси.

Как помагаме на частни жилищни и туристически комплекси?

Управление на проекти: Проследяване на напредъка, комуникация със заинтересованите страни и автоматизиране на работните процеси.
Управление на разходите: Управлявение на бюджети и да идентифициране на възможности за спестявания на разходи.
Сътрудничество при проектиране: Целим ефективно сътрудничество между архитекти, инженери и изпълнители, което води до по-добър дизайн и повече приходи.
Безопасност и регулации: Решенията на Velida могат да помогнат на строителните компании да поддържат съответствие с разпоредбите и стандартите за безопасност.

Реконструкция на „Цар Симеонова Градина“-гр.Пловдив

Реконструкция на „Цар Симеонова Градина“-гр.Пловдив

Зацветяване на „Цар Симеонова Градина“-гр.Пловдив

„Художествена галерия“-гр.Пловдив

„Художествена галерия“-гр.Пловдив

Централна градска пешеходна зона-гр.Асеновград

Централна градска пешеходна зона-гр.Асеновград

Централна градска пешеходна зона-гр.Асеновград

Централна градска част-гр.Плевен

Централна градска част-гр.Плевен

Централна градска част-гр.Плевен

Парк на ул“Богомил“-гр.Пловдив

Парк на ул“Богомил“-гр.Пловдив

Зоокът-гр.Пловдив

Зоокът-гр.Пловдив

Зоокът-гр.Пловдив

гр.Септември- Централна зона