Велида осигурява авангардни решения, които помагат на собствениците на оранжерии да развиват потенциала си. Независимо дали сега стартирате, или искате да увеличите добивите до следващото ниво, Велида разполага с експертизата и инструментите, които да ви помогнат да растете и процъфтявате.

Как услугите на Велида могат да бъдат от полза за собствениците на парници:

Климатичен контрол: Върхотите технологии използвани от Велида могат да помогнат на операторите на оранжерии да управляват температурата, влажността и вентилацията, за да създадат оптимални условия за отглеждане.
Управление на водата: Решенията на Велида спомагат за оптимизиране на използването на вода, намаляване на разходите на ресурси.
Автоматизация: Инструментите на Велида автоматизират системите за напояване, осветление и вентилация, намалявайки разходите за труд и подобрявайки ефективността.
Събиране и анализ на данни: Системите на Велида събират и анализират данни за здравето на растенията, добива и други показатели, помагайки на операторите на оранжерии да вземат решения, базирани на данни.
Дистанционно наблюдение: Системите на Велида наблюдават дистанционно, което позволява на операторите на оранжерии да следят операциите си отвсякъде.