Посяването на тревни площи е един много важен и трудоемък процес в сферата на паркоустройството.Направата на тревната морава е свързана с перфектна предварителна подговка на терена,финно заравняване,използване на подходящи тревни смески.

Механизацията,която НИЕ използваме е само за професионалисти.Качествата на тази техника са много по-иновативни и ползотворни в сравнение със сеитбата на ръка,а именно:

*Равномерно разпръскване на семената

*Прецизно заравяне

*Валиране с подходяща тежест за добър контакт на семето с почвата

Други операции ,които се прилагат след засяването и поникването на тревата са
косене, кантиране и плевене,пръскане със селективни препарати, за да поддържате моравата и градината си подредени и чисти от плевели
Торенето на тревните площи е един много важен и поставен не на последни място процес.

Торовете ,които ние използваме са висококачествени,с подбрани съставки и в много добро съотношение между компоненетите.