Системите за напояване и дренаж са от решаващо значение за успеха на всеки ландшафт. Те гарантират, че растенията получават точното количество вода и че излишната вода се управлява правилно, за да се предотврати наводняване и ерозия. Нашият екип от инженери е специализиран в проектирането и внедряването на ефективни и ефективни напоителни и дренажни системи, които включват:
Спринклерни системи: Ние проектираме и инсталираме подземни спринклерни системи, които осигуряват равномерно покритие и минимизират водните отпадъци.
Капково напояване: Този метод доставя вода директно до корените на растенията, като намалява загубата на вода поради изпаряване и оттичане.

Автоматизирани поливки и WI-FI системи за управление:

Програматорите,които монтираме са от най-ново поколение,свързани към метеорологични станции за населеното място,където се инсталират и лесен достъп с WI-FI системите ,чрез мобилен телефон.

Дренажи: Тези системи събират и пренасочват излишната вода далеч от сградите и чувствителните зони, като намаляват риска от щети от вода.
Канавки: Тези плитки, обрасли с растителност канали събират и насочват водата далеч от определени зони, като помагат за предотвратяване на ерозията и подобряване на качеството на водата.

Разпръсквач тип СПРЕЙ
Разпръсквач тип РОТОРЕН
Дренажна система